Niker ABViksvägen 4, EDTel. 0534 - 104 87Fax 0534 - 104 02